ÜNLÜ SÖZLERİ

Ziya Paşa Sözleri

Güzel sözler kategorimizde şimdi de sizlere en güzel ve en ilgi çekici Ziya Paşa sözlerini derledik. 1800’lü yıllarda yazar ve devlet adamı kimliği ile tanıdığımız Ziya Paşa, yazılarında kullandığı mükemmel sözler ile kendisine insanları hayran bırakan bir sima olarak da tanınıyordu. Tanzimat döneminin en çok eser veren isimlerinden birisi olarak dikkat çeken Ziya Paşa, edebiyat tarihimizin en önemli isimlerinden birisi olarak da dikkat çekiyor. Bu aşamada sizler için bu ünlü ismin sözlerini aşağıda tüm detayları ile derlemiş bulunuyoruz.

EN GÜZEL ZİYA PAŞA SÖZLERİ

 • Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar / Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
 • İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada / Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah.
 • Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.
 • En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun / Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın.
 • Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib;Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir.
 • Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.
 • İç bade güzel sev var ise akl-u şuurun; Dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurun.
 • Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık.
 • Zannetmeyin ki ben Amasya’da paşalık yaptım; Gördüğüm yetimleri babalık yaptım.
 • Vefasızın meclisinde bade içilmez.
 • İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki; Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.
 • Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı.
 • Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu. Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.
 • Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı. Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.
 • Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
 • Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.
 • Bed-asla necabet mi verir hiç uniforma. Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.
 • Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm. Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.
 • Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
 • Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.
 • Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet. Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
 • Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.
 • Her şahs-ı harîmi Hak’a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın.
 • İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu