ÜNLÜ SÖZLERİ

İmam Şafii Sözleri

Ünlü sözleri kategorimizde şimdi de sizlere en güzel ve en ilgi çekici İmam Şafii Sözlerini derledik. İslam huku bilgileri içerisinde ülkemiz genelinde en popüler isimlerinden birisidir. Bilgilen ve ulu kişiliği ile birlikte savunduğu tezler ile de günümüze kadar değerlerini taşımıştır. Zaman içerisinde islami mezheplerden birisine adını vermiştir. Bununla birlikte zaman içerisinde insanlar, İmam Şafii sözlerini duvarlarında paylaşarak bir nevi sosyal mesaj verme havasına da girmişlerdir. Şimdi sizlere bu anlamda en iyi seçenekleri sunacak ve tek bir sayfadan İmam Şafii mesajlarına ulaşma şansını sunacağız.

EN GÜZEL İMAM ŞAFİİ SÖZLERİ

 • Dünyada zahid ol, dünya malına bağlanma! Ahireti isteyici ol, onun için çalış! Her işinde Allahü teâlâyı hatırla. Böyle yaparsan, kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve te’viller ile uğraşan âlimden fayda gelmez.
 • Ufak bir yanlış hareketinle üzülecek, darılacak kimseye çok güvenme.
 • Dünyada arsız kimseyle arkadaş olmak, ahirette insanı mahcub eder.
 • Hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz.
 • Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın. Çünkü o, büyük bir yılandır. Kabirlerde, kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip, dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır.
 • Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme.
 • Bir kavmin büyüğünün ilmi yoksa, herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür. Kavmin makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclislerde kavmin büyüğüdür.
 • İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil bir olmaz.
 • Müslümanların önderi İmam-ı Âzam Ebu Hanife, memleketleri ve içerisinde yaşayanları, ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi. Doğuda, batıda ve Kufe’de onun bir eşi yoktur. Allahü Teâlâ ona ebediyen rahmet eylesin.
 • Senden görüşünü istemeyene, görüşünü verme. Çünkü böyle yaparsan, övülmediğin gibi, görüşün de o kimseye fayda vermez.
 • Allahü Teâlâyı sevdiğini söylersin, halbuki, ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, Allahü Teâlâya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder.
 • Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasedden dolayı olan düşmanlık böyle değil.
 • Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar.
 • Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükut, ona cevap vermekten daha hayırlıdır.
 • Bir kimseyi affedip, ona kin tutmadığım zaman, düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum.
 • Sırrını saklamasını bilen, işinin hakimidir.
 • Kanaatkâr olmak, rahatlığa kavuşturur.
 • Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir.
 • Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde hased ve kin taşıyanlardır.
 • Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek (dünya) ise; kıymeti, bağırsaklarından çıkardığı kazurat kadardır.
 • İlim iki kısımdır; birincisi ilm-i edyan, (nakli ilimler), din bilgileri, ikincisi ilm-i ebdan (akli ilimler) fen bilgileridir.
 • İlim öğrenmek için üç şart vardır: Hocanın maharetli, talebenin zeki olması ve uzun zaman.
 • Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)den sonra insanların en üstünü Hz. Ebu Bekir, sonra Hz. Ömer, sonra Hz. Osman, sonra Hz. Ali’dir.
 • Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de, zulmetmiş olur.
 • İlim öğrenmek, nafile ibadetten üstündür.
 • Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır.
 • Sadık dost ve halis kimya az bulunur, hiç arama.
 • İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü, ilim kalblerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır.
 • Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur.
 • Hizmet edene, hizmet edilir.
 • Gururlanıp böbürlenmek, adi ve bayağı kimselerin vasfıdır.
 • Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, ibadete yönelmelidir.
 • Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir.
 • Dünya sevgisi ile Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak, yalandır.
 • İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla.
 • Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez.
 • Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür.
 • İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir.
 • Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır.
 • Hiç bir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır.
 • Dünyayı ve Yaradanını bir arada sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır.
 • Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Asbabının yolunda olmayanı havada uçar görsem, yine doğruluğunu kabul etmem.
 • İlim, ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır.
 • Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü teâlâya itaat edenlerle beraber bulun, onları sev.
 • Biri İmam-ı Şafii’den nasihat isteyince buyurdu ki: “Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taatı çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için, onların dünyalıklarına özenmeğe değmez.
 • İlmi, kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen, elbette felah bulur, kurtulur.
 • İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul, daima Rabbini razı ve memnun etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır.
 • İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın.
 • Sefih kimselerle düşüp kalkmağı bıraksın, kötü kimselerle düşüp kalkmasın.
 • Midesini pek fazla doyurmasın.
 • Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın.
 • Başımda ağaran saçların ortaya çıkmasıyla, nefsimin ateşi sönüp gitti. Başımda beyaz saçların yanmasıyla, benim gecem oldu. (Çünkü bunlar, ölümün habercileri idi) ihtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra, ben nasıl rahat yaşarım, insanın ömrünün en iyi kısmı, ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki, gençliği yok olan bir nefs, yok olmuş demektir, insanın rengi sararıp, saçları ağardığı zaman, güzel ve tatlı günleri de, o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü, bir müddet sonra bu yer, seni de içine çekip alacaktır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu